Kalf

onder de schaal van het ei
zit een taai vlies
dat intact blijft tijdens het pellen
de mistig doorzichtige zak is heel
voorzichtig uit te broeden
een nagel, de pen van een veer,
een uitstekend takje in het nest
en het vloeit weg

de vriezer die kapot is
telkens als de deur opent
ontsnapt er kostbare kou
is het dan beter om misselijk te zijn
van anderhalve liter ijs
of het weg te gooien
het is sowieso verliezen

een waterballon, zacht en blubbelig
die kapot valt op de stoep
ineens zwerfvuil geworden
het water dat snel zal verdampen
de illusie van een grote impact geeft

iets kleins met een printer, een lampje
dat zou moeten branden
en een kudde bizons
die zich in stormloop
uit mijn borst een weg naar buiten baant
de ribben openbreekt
die geknakt hangen tussen rood open vlees

steeds langer blijven de bizons
rustig grazen en herkauwen
zich steeds verder voortplanten
dan dendert de kudde weg
en laat diepe hoefafdrukken achter
de voldoening van blauwe plekken ontbreekt

op de weide blijft een kalf liggen
misschien een poot gebroken,
en het twijfelt
of het zich stil moet houden
of om zijn moeder moet roepen
of de afstand tot geborgenheid kleiner is
dan de afstand tot gevaar