Micromort


Steven Fry vraagt zijn gasten wat het gevaarlijkst is: 1000 bananen, een halve liter wijn, 1,4 sigaretten of twee dagen in New York. Ik weet niet meer wanneer ik de oude afleveringen van QI keek, maar dit fragment ben ik niet vergeten. Het antwoord op de vraag van Fry is dat ze allemaal precies even gevaarlijk zijn.  Dit is berekend door het gebruik van de micromort.

De micromort is een eenheid die is bedacht door professor Ronald A. Howard om risico’s van medische ingrepen inzichtelijk te maken. 1 micromort staat gelijk aan de kans van 1 op een miljoen dat je plots doodgaat. Door micromorts te gebruiken wordt het mogelijk om de risico’s van bepaalde keuzes met elkaar te vergelijken.

De risico’s die micromorts opleveren zijn heel gevarieerd zoals het voorbeeld van Fry al aangaf. Daarnaast is er een onderscheid te maken in acute risico’s en het doorlopende risico.
Acute risico’s zijn vrij gemakkelijk te berekenen. Wil je bijvoorbeeld de micromorts berekenen die het afstuderen van een kunstacademie oplevert, dan deel je het aantal sterfgevallen door het totaal aantal afstudeerders. Op die manier kun je zeggen dat, puur hypothetisch, twee op de zeshonderd afstudeerders overlijden als direct gevolg van het afstuderen.  Dit is 0,33 per 100, dus 3300 per 1 miljoen. Hieruit kun je concluderen dat afstuderen van de kunstacademie 3300 micromorts oplevert. Op zichzelf zegt dit niet zoveel, tot je het vergelijkt met de micromorts die andere activiteiten opleveren. Stel dat bijvoorbeeld afstuderen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen 12 micromorts oplevert, dan kun je concluderen dat afstuderen bij de kunstacademie een behoorlijk risicovolle bezigheid is.
Doorlopende risico’s  zijn lastiger te bereken. Deze doorlopende risico’s zie je bijvoorbeeld terug in onderzoeken die stellen dat elk glas alcohol een half uur van je leven kost. Dit halve uur wordt ook wel het microlife genoemd. 1 microlife staat voor 30 minuten van je levensverwachting. Het verschil met micromort is dat het risico van de micromort verdwijnt. Als je het afstuderen hebt overleefd, ben je daarna bevrijd van dat risico. De microlife telt door.

In theorie zou je dus door de micromorts en de microlife kunnen berekenen wanneer je doodgaat. En laat ik nou net een personage hebben wat zich daar erg mee bezig houdt.

1 Comment

Comments are closed.